Неділя, 18.08.2019, 15:06
Вітаю Вас Гость | RSS

Науково-технічній відділ Іршавського райЦПР

Меню сайту
Міні-чат
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Левко Олеся Василівна

Гурток «Юний користувач персонального комп’ютера» 

        Гурток «Юний користувач персонального комп’ютера» функціонує на базі Лозянської ЗОШ І – ІІ ступенів, під керівництвом Левко Олесі Василівни. До складу якого входить 30 гуртківців, це загалом учні 5 – 7 класів, які в свою чергу розділені на 2 групи.  

        Перша група працює 2 рази на тиждень, в понеділок, та середу по дві години від 1500  до 1635.

       Друга група працює два рази на тиждень у вівторок – 2 години: з 1500 по 1635, та четвер 3 години з 1500  по 1725.

       Основні завдання гурткової роботи полягають у:

1) ознайомленні з основами сучасних інформаційних технологій, та основними галузями їх застосування;

2)  формуванні уявлення про етапи розв’язування завдань за допомогою ПК;

3) формуванні навичок постановки й розв’язування завдань на ПК із використанням прикладного програмного забезпечення.

         Програма курсу розрахована на 2 навчальні роки. В такому випадку  програмою передбачено кілька напрямів навчальної та розвиваючої діяльності учнів.

- Перший напрям – прикладний. Гуртківці здобувають навички роботи з об’єктами операційної системи та її налаштування, підготовки та редагування текстових документів більш складної структури, створення малюнків у графічному редакторі, одержують навички використання прикладних програм для роботи з архівами та захисту комп’ютера від вірусів.

- Другий напрям – алгоритмічний. Гуртківці закріплюють поняття виконавця, його системи команд, алгоритму, вчаться розрізняти основні алгоритмічні структури та застосовувати їх у відповідних ситуаціях, ознайомлюються з поняттям процедури, їхніми видами та принципами їх використання в алгоритмах, навчаються складати і записувати алгоритми для виконавців, у тому числі з використанням процедур.

- Третій напрям – розвиваючий. Гуртківці розвивають творчі здібності та логічне мислення, виконуючи різноманітні творчі завдання, як у процесі роботи з навчально – розвивальними програмами, так і на теоретичній частині заняття.

         Таким чином мета гуртка полягає у розвитку логічного та алгоритмічного мислення, проведення вивчення інформатики на творчому рівні, здобутті стійких навичок роботи з найпоширенішими прикладними програмами та підготовці гуртківців  до участі у конкурсах, турнірах різного рівня. Робота гуртка покликана сформувати вміння самостійно й вмотивовано організувати свою пізнавальну діяльність. У сфері інформаційно – комунікативної діяльності передбачається пошук інформації, передача змісту інформації, пояснення вивчених матеріалів на самостійно підібраних конкретних прикладах, опанування основних навичок публічного виступу. У сфері рефлексивної діяльності передбачається формування навичок об'єктивного оцінювання учнями своїх навчальних досягнень.

         Отже, робота гуртка «Юний користувач персонального комп’ютера» – це прекрасний засіб розвитку творчості. Заняття проводяться в кабінеті інформатики, де кожен учень має доступ до комп'ютеру та Інтернету. Учні із задоволенням працюють з клавіатурним тренажером «Stamina»,  створюють графічні зображення за допомогою редактора «Paint», анімаційні ролики в програмі «Scratch», та електронні презентації за допомогою «Power Point».

               

 

 

 Методоб’єднання: «Інноваційні підходи до занять у гуртку».

Ключ до успіху – в інноваціях,

які в свою чергу

породжуються креативністю.

Джеймс Гуднайт

У діяльності позашкільних  навчальних  закладів  є  чимало  нерозв’язаних,  часом гострих  проблем.  Це  і кадрові  питання, і фінансування, і нові  форми роботи, і в цілому – реформування  позашкільних  навчальних закладів. А головною  перешкодою  стає  нерозуміння того, що таке  позашкільна освіта.  Адже  це  не  тільки розважальні  заходи, а  й повноцінна  самостійна  освіта у  вільний  від  шкільних  занять час. Недарма, особливість позашкільної  освіти в тому, що знання,  які  вона  дає  дітям,  виходять за  межі  шкільних  програм,  уроків,  підручників.

Широкий  кругозір  і  практичні  навички, компетенції – ось мета, до якої  повинні  прагнути  педагоги.

Майстерність  педагога позашкільного  навчального  закладу  полягає в  ефективному  використанні сучасних  методик, спрямованих  на вдосконалення  програм, змісту,  форм  і  методів  діяльності. Саме тому для керівника гуртка важливо думати нестандартно. Творчість – це звільнитися від стереотипів, навчитися бути наївним, веселим та фантазувати, враховуючи особливості групи.

Якщо метою гуртка є набуття нових знань і звичайні методи не дають бажаного результату в навчальній діяльності групи або окремого учасника гуртка, можна досягти набагато більшого, якщо ввести новий або незвичайний елемент. Творчий керівник гуртка ризикує впроваджувати нові форми роботи, адже не випадково стали хрестоматійними слова К.Ушинського : "Учитель живе доти, доки вчиться; щойно він перестає вчитися, у ньому помирає вчитель", але звичайно не слід експериментувати з новими формами лише тому, що вони нові. Якщо нова ідея не приносить результату, необхідно шукати нових підходів. Для роботи в навчальному гуртку керівник має, спираючись на власний досвід, намагатися застосовувати варіативні форми роботи.

Тому перед позашкільними закладами постають нові завдання, вирішити котрі неможливо без конкретних нововведень.

Під  нововведеннями в позашкільний  навчальний  процес ми розуміємо  систему  освітніх  інновацій, які  створюють  умови  для розвитку і розкриття  творчого  потенціалу  особистості   вихованця.

Інновація -  це процес  створення та  впровадження нових  засобів  для  розв'язання  тих педагогічних  проблем, які  досі  розв'язувалися  по - іншому, відкриття  нових  форм , методів,  способів педагогічної  діяльності,   вихід  за  межі  відомого в  науці й  масовій  практиці, творча  реалізація нових  теоретичних  концепцій, ідей, технологій, систем  навчання  і  виховання.

Управління інноваційними процесами  у позашкільних  закладах  потребує  реалізації  нових принципів  управління, до яких  слід  віднести принцип інноваційності.

Принцип інноваційності – характеризується  наявністю у керівника  закладу  освіти  чітких  переконань  щодо  постійного  оновлення  навчально-виховного  процесу  внаслідок  постійних змін,  що відбуваються  у  суспільстві  і  світі.

Інноваційний процес  у  позашкільних навчальних  закладах – це комплексна  діяльність педагогів щодо створення,  засвоєння, використання  та розповсюдження  нововведень, який  допомагає  перевести систему позашкільної освіти з режиму  функціонування  в режим   розвитку.

Основу і зміст інноваційних освітніх процесів становить інноваційна діяльність, сутність якої полягає в оновленні педагогічного процесу, внесенні новоутворень у традиційну систему.

Інноваційний  позашкільний  навчальний заклад  є  закладом  освіти, в  якому  постійно вносяться  якісно   нові  елементи, при  цьому  створюється  та  використовується  інтелектуальний  продукт;  доводяться  нові  оригінальні  ідеї   до  реалізації  їх  у вигляді  авторських  програм,  технологій,  освітніх  послуг.

Головним у системі інноваційного навчання в позашкільних навчальних закладах є ситуація спільної продуктивної та творчої діяльності педагога й дитини, педагога та групи, що впливає на навчання як на процес становлення особистості, її усвідомленої активності, її самоорганізації.

Іноваційність передбачає зміну форм і змісту контролю, оцінок, наслідків. Перед педагогічним колективом  позашкільних навчальних закладів постає завдання збереження успішності. Навчання та виховання - дві невід'ємні ланки цього процесу. Провідною метою виховання залишається ідеал особистості, дієздатної приймати

рішення в ситуаціях морального вибору, нести відповідальність за ці рішення перед собою, оточенням, державою.

Освітні  інновації  у  позашкільному  навчальному  закладі  розділяються на:

 • психолого-педагогічні (нововведення у навчально-виховному і управлінському процесах);
 • науково-виробничі (комп’ютерні технології; сучасне  матеріально-технічне забезпечення);
 • соціально-економічні(юридичні, правові, економічні та інші нововведення).

Пріоритетними  завданнями   педагогічних колективів  позашкільних навчальних закладів , які здійснюють інноваційну  діяльність, є:

 • вивчення  освітніх  інновацій, ефективність їх  упровадження в  інших  позашкільних навчальних  закладах;
 • створення  бази даних щодо  впровадження  освітніх  і  педагогічних інновацій  у позашкільних  навчальних закладах;
 • розробка методичних  рекомендацій  із організації  роботи  позашкільних  навчальних  закладів,  які  здійснюють  інноваційну  діяльність.

 Пріоритетні  напрями   роботи  у позашкільних  навчальних  закладах:

 • розвиток і  впровадження  сучасних  інформаційних  та інноваційних  технологій  навчання;
 • оновлення  змісту  навчання  та виховання; впровадження  методів  проектування  та моделювання  навчально-виховного  процесу;
 • впровадження  нових підходів  до управління  виховним  процесом на основі  гуманізації  та демократизації;
 • постійне  вдосконалення  педагогічної  майстерності  та  управлінської  діяльності;
 • пропаганда  здорового  способу життя;
 • проведення  соціально-психологічних консультацій  для  запобігання  правопорушень  серед  неповнолітніх;
 • забезпечення  допрофесійної  підготовки школярів.

Основне завдання освітян – виховати особистість компетентну, творчу, здатну до життя й діяльності в ХХІ столітті. Але для цього потрібен педагог з високою компетентністю, розвиненими творчими, дослідницькими здібностями, високим рівнем інтелігентності, духовно-морального потенціалу, конкурентоспроможності, ерудованості, здатний до безперервної освіти. Не випадково головною рушійною силою інноваційної діяльності у позашкільному навчальному закладі є керівник гуртка, який: має творчі здібності; здатний до організації своєї професійної діяльності на інноваційному рівні; хоче відкрити дітям можливості творчого розвитку; готовий до пошуку; ініціативний; активний; креативний; компетентний; враховує індивідуальні, вікові та психофізіологічні особливості учнів.

Інноваційна діяльність педагогів спрямована на використання в навчально-виховному процесі особистісно-зорієнтованого, розвивального навчання, інтерактивних методик, інформаційних технологій.

Серед нетрадиційних форм проведення занять особливе місце займають:  інтегровані заняття, бінарні заняття, заняття - дослідження, заняття - мандрівки, заняття  сюжетні замальовки, заняття  - спостереження, які стимулюють різноманітні форми творчої співпраці гуртківців.

Під час заняття гуртка необхідною є також зміна видів навчально-творчої діяльності вихованців. Фізкультпаузи та фізкультхвилинки сприяють зняттю емоційного та м'язового напруження у вихованців гуртків, специфіка яких проявляється в малорухливих видах навчально-творчої діяльності: малюванні, плетінні, аранжуванні, конструюванні. Висновок один - юний дослідник повинен уміти швидко знаходити рішення, у творчих пошуках набувати нових знань, розширювати свій світогляд.

Уміле поєднання традиційних і нетрадиційних форм роботи, використання сучасних педагогічних технологій навчання, нестандартних занять у певній системі та досконале володіння методикою їх проведення забезпечують високу ефективність таких занять. Крізь призму діяльності учня переосмислюється структура навчально-виховного процесу, вирішення проблеми розвитку та реалізації творчих здібностей, формування творчої активності кожного школяра, гуртківця.

Отже, можна зробити висновок, що за умови творчого підходу керівника гуртка, використання інноваційних методів та застосування різних форм роботи та їх елементів можна досягти позитивних результатів у навчанні. Навіть найкраща методика може бути неефективною, якщо її застосовувати без змін, а використання нових педагогічних підходів та методів навчання сприяють формуванню особистості здатної до самоосвіти і творчості. 

                                                               
 

Звіт роботи гуртка

 І семестру 2015/2016 н. р.

«Користувач ПК» Іршавської районної станції юних техніків

при Лозянській  ЗОШ І-ІІ ступенів

Керівник гуртка: Левко Олеся Василівна

     Гурток «Користувач ПК» працює при Лозянській ЗОШ І – ІІ ступенів з  грудня 2014 року.

     Основна мета – забезпечити стійке володіння гуртківцями основами знань про процеси перетворення, збереження і використання інформації, розкриття значення інформаційних процесів у формуванні сучасної системно-інформаційної картини світу, розкриття ролі інформаційних технологій в розвитку сучасного суспільства, вироблення практичних навичок свідомого і раціонального використання комп’ютерів у повсякденній, практичній, зокрема, навчально-пізнавальній діяльності гуртківців.

     Головним завданням гуртка є формування компетентностей особистості у процесі опанування основам інформатики та обчислювальної техніки.

     На початку  навчального року проводилося укомплектування груп до гуртка «Користувач ПК» та проведення вступного інструктажу з техніки безпеки. Гурток  відвідують учні 7-9-их класів:  12 хлопців і 18 дівчат. На заняттях учні вивчають теоретичну основу комп’ютерних технологій, приймають участь у конкурсах,  написанні практичних, творчих, та самостійних  робіт .

10-11 листопада 2015 навчального року разом з гуртківцями провели заняття з ЦО, виконали тестові завдання, крім цього провели цільовий інструктаж з даної теми.

     Керівник гуртка бере активну участь у суспільно корисному житті, та є адміністратором сайту Іршавської райСЮТ.

     Навчання у гуртку сприяє поглибленню знань шкільної програми, кращому засвоєнню матеріалу, удосконалює навички роботи з комп’ютерними програмами і забезпечує професійну орієнтацію гуртківців.

 

«Заняття в сучасному позашкільному навчальному закладі»

Одним із шляхів досягнення мети позашкільної освіти є пошук відповіді на запитання: «Яким має бути навчально-виховний процес, щоб він сприяв вихованню компетентної, соціально активної та соціально мобільної особистості, здатної ефективно вирішувати низку проблемних ситуацій, які постають перед кожною людиною в її публічному та особистісному житті?»

         Навчально-виховний процес у ПНЗ відбувається диференційовано (відповідно до індивідуальних можливостей, і інтересів, схильностей, здібностей вихованців) шляхом використання різних організаційних форм роботи (лекцій, конференції, семінару, вікторини, змагання, погоду, екскурсії, заняття).

Навчальне заняття в позашкільному навчальному закладі – це основна форма організації навчально-виховного процесу, що має цілісну структуру, чіткі цілі та завдання, спрямовані на розвиток, виховання дитини засобами навчання.
        
Тривалість одного заняття визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку, допустимого навантаження для різних вікових категорій, і становить для вихованців:

 1. віком від 5 до 6 років – 30 хв;
 2. віком від 6 до 7 років – 35 хв;
 3. старшого віку – 45 хв.

Обов’язкові етапи заняття:

 • організаційний етап;
 • постановка мети і завдань заняття, підготовка учнів до активної навчально-пізнавальної діяльності;
 • вивчення нового навчального матеріалу;
 • формування і вдосконалення вмінь і навичок вихованців;
 • підбиття підсумків заняття, формулювання висновків, рефлексія

Яким же має бути заняття в ПНЗ, щоб його результатом стало набуття учнями основних компетенцій?

Обов’язковою є співпраця у діаді «педагог – учень», де відбувається своєрідне взаємонавчання.

Заняття мають захоплювати вихованців, пробуджувати в них інтерес і мотивацію, навчати критичного мислення та дій.

У методичній літературі визначено чотири блоки вимог до сучасного заняття в ПНЗ:

 • загально дидактичні;
 • дидактичні;
 • психологічні;
 • гігієнічні.

Блок 1. Загальнопедагогічні вимоги

 • Пріоритет особистості вихованця  в організації освітнього процесу.
 • Урахування його вікових та індивідуальних особливостей.
 • Чітке визначення освітніх, виховних і розвивальних завдань заняття.
 • Створення емоційного фону для навчання.
 • Пізнавальна самостійність вихованця.
 • Педагогічний такт, культура мовлення педагога.

Блок 2. Дидактичні вимоги

 • Раціональне використання кожної хвилини заняття.
 • Оптимальне поєднання методів навчання.
 • Використання інтерактивних методів навчання.
 • Зв'язок із раніше набутими знаннями і досвідом.
 • Формування вмінь вихованців самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці.
 • Індивідуалізація, диференціація та інтенсифікація навчального процесу.
 • Створення умов для успішного навчання дітей.
 • Чітке формулювання освітніх завдань заняття.
 • Вибір форм організації заняття.
 • Організоване завершення заняття.

Блок 3. Психологічні вимоги

 • Урахування психологічних особливостей вихованців.
 • Створення атмосфери доброзичливості, взаєморозуміння, довіри, заохочення.
 • Педагогічна етика і такт.

Блок 4 Гігієнічні вимоги

 • Норми освітлення приміщення.
 • Провітрювання приміщення.
 • Відповідність меблів нормативним вимогам.
 • Чергування видів навчальної роботи.
 • Запобігання перенавантаженню, стомлюваності вихованців.
 • Забезпечення організованого відпочинку дітей на перерві.

Сучасне заняття вимагає від керівника творчого об’єднання не лише знань, а й володіння сучасними педагогічними технологіями.

 

Звіт роботи гуртка

за I семестр 2016/2017 н. р.

Основна мета: забезпечити стійке володіння гуртківцями основами знань про процеси перетворення, збереження і використання інформації, розкриття значення інформаційних процесів у формуванні сучасної системно-інформаційної картини світу, розкриття ролі інформаційних технологій в розвитку сучасного суспільства, вироблення практичних навичок свідомого і раціонального використання комп’ютерів у повсякденній, практичній, зокрема, навчально-пізнавальній діяльності гуртківців.

Головним завданням гуртка є: формування компетентностей особистості у процесі опанування основам інформатики та обчислювальної техніки.

Гурток  відвідують учні 5-9-их класів:  11 хлопців і 19 дівчат.

На заняттях учні вивчають теоретичну основу комп’ютерних технологій, приймають участь у конкурсах,  написанні практичних, творчих, та самостійних  робіт .

Навчання у гуртку сприяє: поглибленню знань шкільної програми, кращому засвоєнню матеріалу, удосконалює навички роботи з комп’ютерними програмами і забезпечує професійну орієнтацію гуртківців.

                                                           
 
 

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Серпень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Copyright MyCorp © 2019